Bude rok 2018 pro fotovoltaiku přelomový?

Bude rok 2018 pro fotovoltaiku přelomový?

                                                                                                                                                                                       Zdroj: https://www.occupy.com/article/solar-capacity-has-increased-99-last-quarter#sthash.Ue4meFSJ.dpbs

Minulý rok byl pro fotovoltaiku velmi úspěšný. V roce 2017 se celosvětově nainstalovaly fotovoltaické sítě o velikosti 98,9 GW. Oproti roku 2016 šlo o 29% navýšení a doteď nejúspěšnější rok v historii fotovoltaiky. K tomuto výsledku přispěla Čína, jako největší budovatel solárních elektráren, kdy její solární trh dosáhl až 52,8 GW. Následovalo USA se svými 11,8 GW a Indie s 9,6 GW nainstalovaného výkonu. V rámci Evropy došlo k nárůstu o 28%, kdy bylo nainstalováno 8,6 GW čisté energie.

Na základě těchto výsledků a současných událostí v Evropské unii, vyjádřil svoje obavy s udržením tempa v oblasti solární energie se zbytkem světa i předseda společnosti Solar Power Europe, Christian Westermeier. Ve svém vyhlášení přitom uvedl, že je potřebné řešení překážek souvisejících s využitím solárního potenciálu a odstranění obchodních bariér při solárních panelech.

Podle vícero analytiků má být právě rok 2018 přelomovým rokem pro fotovoltaickou síť, však provázet ji budou různá úskalí. V tomto roce se má prolomit trojciferná hranice na globálním trhu, s očekávaným počtem 108 GW připojené fotovoltaické sítě.
 

Zdroj: http://news.ihsmarkit.com/press-release/technology/global-solar-photovoltaic-installations-exceed-100-gigawatts-2018-ihs-marki
Společnosti jako IHS Markit a GTM Research vytyčili několik hlavních trendů, které budou ovlivňovat světový solární trh v roku 2018.

Nedostatek základní suroviny pro solární panely

Vliv na cenu solárních panelů budou mýt bezpochyby události v Číně. Právě tadyse zavřely některé továrny na zpracování polykrystalického křemíku, základní suroviny pro solární panely. Už koncem roku 2017 stoupla cena této suroviny o vícejako třetinu. K odstavení továrny došlo kvůli regulačnímu opatření v oblasti životního prostředí. Čínská vláda se totiž i takovým způsobem snaží rychle řešit problém znečištění životního prostředí, v kterém drží Čína světové prvenství. Přestože je Čína největším dodavatelem solárních panelů, výpadky v dodávce tohoto typu křemíku či v konečném důsledku solárních panelů výrazně ovlivnila cenu solárních panelů, hlavně v první půlce roku 2018.

Stažená dodávka solárních modulů

Za ideálních podmínek by se měl poměr mezi dostupnou kapacitou solárních modulů a jejich poptávkou pohybovat mezi 30-60%. V takovém případě by oproti minulému období ceny modulů měli klesnout se stabilními sazbami. V případě, že je trh nadměrně zásobovaný, znamená to, že poměr přebytečné kapacity je nad úrovní 60%, je předpoklad rychlejšího klesání cen. Po zvýšení cen v roce 2017 se stala Čína i zajímavým trhem pro domácí výrobce. Tím se zvýšila domácí poptávka a nabídka do jiných zemí je omezená. I na základě toho je v tomto roku předpoklad napětí mezi nabídkou a poptávkou v první půlce roku 2018, zatímco v druhé polovině by měly ceny rychleji klesat.

Rozšíření globálních solárních nabídek

V současnosti evidujeme 53 vnitrostátních trhů, v kterých je zavedený tendrový anebo aukční způsob získávání státních zakázek. Počet takovýchto zemí by se mohl rozšířit o dalších 29, v kterých se tento systém veřejného obstarávání plánuje zavést. Podle vedoucího analytika GTM Research Toma Heggartyho bude na základě toho oznámených vícjako 3 GW slunečních tendrů jen v 1. čtvrtletí tohoto roku.

Dominantní postavení velkých krajin

I když se podíl velkých zemí na světovém trhu oproti minulému roku sníží z 82% na 72%, svoje vedoucí postavení si i v tomto roce udrží Čína, USA, Indie a Japonsko. Počet zemí instalujících 1 a více GW ročně se v průběhu nejbližších dvou let zvýší z 9 na 14 díky zemím jako Brazílie, Egypt, Mexiko, Holandsko a Španělsko.
Diverzifikace USA
Podle výzkumu GTM bude v období nejbližších 4 roků až 18 amerických států instalovat 1 GW anebo více čisté energie, což bude sumárně představovat 80% celkových solárních instalací v USA.
 

Zdroj: https://www.greentechmedia.com/articles/read/solar-trends-2018-gtm-research#gs.LOiPi9A
Náklady na BOS sníží cenu celkových nákladů

V roce 2018 budou náklady na BOS („Balance ofsystemcost“ – označení pro všechny komponenty fotovoltaických systémů kromě modulů, jde např. o vodiče, spínače, kryty, pojistky) představovat největší podíl na nákladech fotovoltaických projektů. Při vylepšení efektivnosti solárních systémů, konkrétně díky modulům s vyšším výkonem a střídači s výkonem 1 500 voltů, se podaří dosáhnout úspory nákladů BOS mimo náklady na hardware, a tak pomůžou solární energii být konkurenceschopnou jiným zdrojem výroby energie na světě.

Fotovoltaikajako silný konkurent pro uhlí a zemní plyn

Cena solární energie je konkurence schopná ceně klasicky vyráběné energie. Dokonce nejbližší prognózy hovoří, že její cena bude mít klesající charakter. Analytik GTM Research Solar, Ben Attia, však zdůraznil, že při globálních solárních projektech s nízkou cenou je potřeba počítat i s faktem, že jejich realizace trvá dlouhou dobu a tyto projekty jsou stále nedokončené.

Rozvoj trhu s výkonnou elektronikou

Rostoucí trh s výrobou elektrické energie a zvýšení zaměření na bezpečnost způsobí šíření technologie výkonné elektroniky, mikroinvertorů a DC optimalizátorů, které momentálně tvoří jen zlomek měničů na trhu.

Vzrůstající zájem o uskladnění energie do solárních projektů

Podle informací z projektu Plán elektrického zdroje 2016 společnosti Colorado (dceřiná společnost Xcel Energy), který byl spuštěný v roce 2017, bylo více jako 83% nabídek týkajících se OZE, resp. OZE spojených s uskladněním energie. Tyto nabídky jsou důkazem zájmu společnosti o solární skladovací prostor pro energii.

Útlum amerického solárního trhu kvůli schváleným dovozným clům

I když celkové ceny za solární systémy (včetně nákladů na mzdy, povolení, hardware) mají klesající tendenci na celém světě, v USA je cena (aj to v závislosti od státu) výrazně vyšší jako v jiných krajinách OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). K tomuto vývoji přispělo i nedávné Trumpovo schválení dovozných cel na solární panely. Analýza společnosti GSM Research uvádí, že dovozné cla na solární moduly a články schválené americkým prezidentem D. Trumpem s cílem podpořit jeho politiku „Amerika na prvním místě“ způsobí v nejbližších pěti letech 11% pokles fotovoltaických zařízení v USA. To bude představovat snížení o 7,6 GW americké instalované kapacity solární energie.

 I přesto,že solární trh v tomto roce bude muset čelit různým zmiňovaným úskalím, podle analytických společností jako Greentech Media a IHS Markit, je tento rok pozitivně nakloněný rozvoji solárního světového trhu a překročení trojciferné hranice v počtu instalovaných GW čisté energie.

Zdroj: https://www.greentechmedia.com/articles/read/solar-trends-2018-gtm-research#gs.LOiPi9A
            http://news.ihsmarkit.com/press-release/technology/ihs-markit-white-paper-identifies-eight-global-solar-and-energy-storage-mar
            http://news.ihsmarkit.com/press-release/technology/global-solar-photovoltaic-installations-exceed-100-gigawatts-2018-ihs-marki
            https://www.renewableenergyworld.com/articles/2018/03/global-solar-installations-jumped-29-percent-in-2017.html