Odzvonilo autům se spalovacími motory?

Odzvonilo autům se spalovacími motory?

Světem se už nějaký čas šíří zprávy, o zákazu prodeje a používání aut se spalovacími motory. Tyto rozhodnutí přijali v různých obměnách Holandsko, Norsko, Francie a VB. Podle těchto evropských zemí se řídí i Čína, Indie nebo domov nejznámějšího výrobce elektromobilů Tesla, stát Kalifornie.
Následkem těchto událostí, jejímž cílem je hlavně snížit produkci emisí vznikajících při spalování fosilních paliv automobilů se spalovacím motorem, je nevyhnutelný rozvoj elektromobility.

Elekrtifikace vozidel bude postupně stoupat v nejbližších desetiletích, avšak už teď, země, které budou chtít hrát prím v této oblasti, musí naskočit na tuto vlnu a přestat se jen dívat. Už dnes je vidět vyšší nárůst počtu elektromobilů a tento trend bude určitě pokračovat i nadále. Podle agentury Moody's Investors Service by do dvou let měl celosvětový prodej elektromobilů tvořit 8% z celkového prodeje všech aut. Prognózy uvádějí, že do roku 2040 bude jezdit na celém světě půl miliardy elektromobilů a podíl prodeje těchto aut by měl tvořit až 54%.

Cílem EU je, aby do roku 2030 bylo na cestách třetinové zastoupení aut na vodíkový, hybridní pohon nebo elektrickou energii. Mnohé země si už dali elektromobilitu za svůj strategický cíl.
Norsko je už několik let zemí s největším množstvím prodaných elektromobilů na obyvatele na světě. To mu však přineslo i několik závažných problémů, které musí řešit. Vláda jako motivaci pro nákup elektromobilů zavedla štědré cenové dotace, různé daňové úlevy a zrušení poplatků např. za parkovaní, tunely, dálnice a taky osvobození za platby elektřiny při veřejných nabíječkách. Právě při nabíjecích stanicích vznikl v Norsku velký problém s pokrytím nabíjecích požadavků k velmi rychle se rozrůstajícímu množství elektromobilů. Proto norská asociace elektrických vozidel doporučí nákup elektromobilů v některých norských městech jen v případě, že si majitel vystačí s domácím nabíjením.
Polsko už taky přijalo zákon na podporu aut s bateriovým nebo plug-in pohonem, díky kterému budou podobně jako v Norsku osvobozeni od daně, poplatků za parkovaní, či budou moct jezdit v jízdních pruzích určených pro autobusy. Taktéž se má vybudovat síť nabíjecích stanic pro tyto auta. V nejbližších sedmi letech by mělo jít o 6 000 nabíjecích stanic a 400 rychlonabíječek.
Největší výrobce aut v ČR, Škoda Auto, plánuje vyrábět v roce 2025 pět elektrických modelů.
I na Slovensku od roku 2016 stát podporuje koupi ekologických vozidel a to státní dotací ve výši 3 000 euro pro hybridní auta, 5 000 euro pro elektromobily, které jsou možné získat až do konce června 2018.
 

Zdroj: http://podkapotou.zoznam.sk/gl/223763/1342423/Z-Bratislavy-do-Kosic-elektromobilom-za-10-EUR--A-minimalne-7-5-hodiny----Krasa-
Česko i Slovensko, kde hraje automobilový průmysl významnou roli, se musí chytit šance a naplno využít rozvíjející se potencionál elektromobilů, jejich vývoj a výrobu. Právě toto odvětví průmyslu poskytuje velké množství pracovních míst. Současné automobilky se proto musejí rychle přizpůsobit už probíhajícím změnám, aby se jim podařilo nadále zabezpečit si co nejvýhodnější pozice v tomto sektoru a být konkurence schopní automobilkám v jiných zemích. Jinak jim může hrozit zánik, což by se samozřejmě odrazilo negativně na ekonomice státu.
Současná výroba je však stále soustředěná na klasické auta používající benzinový nebo naftový pohon. ,,Zelených aut“ je u nás zatím jen několik desítek. Pomalu však končí výroba aut se spalovacími motory a mnozí výrobci už ohlásili svoji transformaci na výrobu elektromobilů.
 

Zdroj: https://www.pwm.cz/sk/nabijacie-stanice

Podle Maroša Ševčoviča předsedy Evropské komise budou mít významnou roli při rozvoji elektromobility obnovitelné zdroje energie. Cílem je zabezpečit, aby do nejbližších 12ti let byl podíl elektrické energie vyráběné z OZE anebo jaderné energetiky na úrovni 70%. Právě energie z OZE, jejiž význam stále roste a naopak její cena stále klesá, má být zdrojem pro dobíjení stanic elektromobilů. Díky tomuto trendu bude možné v budoucnosti zabezpečit dostatek energie pro elektomobilitu a neméně důležité zmodernizování elektrické sítě. Ševčovič uvádí, že bude taky důležité vytvořit stanice s využitím moderních technologií, které kromě nabíjení automobilů dokáží uskladnit přebytky energie z OZE, či levnou noční energii. S přechodem na elektromobilitu bude nevyhnutelná velká změna infrastruktury. Podle slov Ševčoviča s rozpočtem vlády, spolupráci ostatních členských států EU a pomoci soukromého sektoru, se nám podaří vybudování potřebné infrastruktury.

Zdroj: http://europe.autonews.com/article/20180208/ANE/180209797/slovakia-races-to-get-a-piece-of-the-electric-future
          http://www.teraz.sk/ekonomika/m-sefcovic-k-rozvoju-elektromobilit/301632-clanok.html
          http://www.teraz.sk/slovensko/m-sefcovic-sr-je-na-tom-s-infrastr/301530-clanok.html
          https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2018/cislo-4/uholne-polsko-chce-byt-elektromobilova-velmoc.html