Bude rok 2018 pre fotovoltiku prelomový?

Bude rok 2018 pre fotovoltiku prelomový?

                                                                                                                                                                                  Zdroj: https://www.occupy.com/article/solar-capacity-has-increased-99-last-quarter#sthash.Ue4meFSJ.dpbs

Minulý rok bol pre fotovoltiku veľmi úspešný. V roku 2017 sa celosvetovo nainštalovali fotovoltické siete o veľkosti 98,9 GW. Oproti roku 2016 išlo o 29% zvýšenie a doposiaľ najúspešný rok v histórií fotovoltiky. K tomuto výsledku prispela Čína, ako najväčší budovateľ soárnych elektrární, keď jej solárny trh dosiahol až 52,8 GW.  Nasledovalo USA so svojimi 11,8 GW a India s 9,6 GW nainštalovaného výkonu.  V rámci Európy došlo ku nárastu o 28%, keď bolo nainštalovaných 8,6 GW čistej energie. 

Na základe týchto výsledkov a súčasných udalostí v Európskej únii, vyjadril svoje obavy s udržaním tempa v oblasti solárnej energie so zvyškom sveta aj predseda spoločnosti SolarPower Europe, Christian Westermeier. Vo svojom vyhlásení pritom uviedol, že je potrebné riešenie prekážok súvisiacich s využitím solárneho potenciálu a odstránenie obchodných bariér  pri solárnych paneloch.

Podľa viacerých analytikov má byť práve rok 2018 prelomovým rokom pre fotovoltickú sieť, no sprevádzať ju budú aj rôzne úskalia. V tomto roku sa má prelomiť trojciferná hranica na globálnom trhu, s očakávaným počtom 108 GW pripojenej fotovoltickej siete.
 

Zdroj: http://news.ihsmarkit.com/press-release/technology/global-solar-photovoltaic-installations-exceed-100-gigawatts-2018-ihs-marki
Spoločnosti ako IHS Markit a GTM Research vytýčili niekoľko hlavných trendov, ktoré budú ovplyvňovať svetový solárny trh v roku 2018.

Nedostatok základnej suroviny pre solárne panely

Vplyv na cenu solárnych panelov budú mať bezpochyby udalosti v Číne. Práve tu sa zatvorili niektoré továrne na spracovanie polykryštalického kremíka, základnej suroviny pre solárne panely. Už koncom roka 2017 stúpla cena tejto suroviny o viac ako tretinu. K odstaveniu továrni došlo pre regulačné opatrenia v oblasti životného prostredia. Čínska vláda sa totiž aj takýmto spôsobom snaží naliehavo riešiť problém znečistenia životného prostredia, v ktorom drží Čína svetové prvenstvo. Keďže je Čína aj najväčším dodávateľom solárnych panelov, výpadky v dodávke tohto typy kremíka či v konečnom dôsledku solárnych panelov výrazne ovplyvnia cenu solárnych panelov, najmä v prvej polovici roka 2018.

Sťažená dodávka solárnych modulov

Za ideálnych podmienok by sa mal pomer medzi dostupnou kapacitou solárnych modulov a ich dopytom pohybovať medzi 30-60%. V takomto prípade by oproti minulému obdobiu ceny modulov mali klesnúť so stabilnými sadzbami. V prípade, že je trh nadmerne zásobovaný, to znamená, že pomer prebytočnej kapacity je nad úrovňou 60%, je predpoklad rýchlejšieho klesania cien. Po zvýšení cien v roku 2017 sa stala Čína aj zaujímavým trhom pre domácich výrobcov. Tým sa zvýšil domáci dopyt a ponuka do iných krajín je obmedzená.   Aj na základe toho je v tomto roku je predpoklad napätia medzi ponukou a dopytov v prvej polovici roka 2018, zatiaľ čo v druhej polovici by mali ceny rýchlejšie klesať.

Rozšírenie globálnych solárnych ponúk

V súčasnosti evidujeme 53 vnútroštátnych trhov, v ktorých je zavedený tendrový alebo aukčný spôsob získavania štátnych zákazok. Počet takýchto krajín by sa mohol rozšíriť o ďalších 29 krajín, v ktorých sa takýto systém verejného obstarávania plánuje zaviesť. Podľa vedúceho analytika GTM Research Toma Heggartyho bude na základe toho oznámených viac ako 3 GW slnečných tendrov len v 1. štvrťroku tohto roka.

Dominantné postavenie veľkých krajín

Aj keď sa podiel veľkých krajín na svetovom trhu oproti minulému roku zníži z 82% na 72%, svoje vedúce postavenie si aj v tomto roku udržia Čína, USA, India a Japonsko. Počet krajín inštalujúcich 1 a viac GW ročne sa v priebehu najbližších dvoch rokov zvýši z 9 na 14 vďaka krajinám ako Brazília, Egypt, Mexiko, Holandsko a Španielsko.
 

Zdroj: https://www.greentechmedia.com/articles/read/solar-trends-2018-gtm-research#gs.LOiPi9A
Diverzifikácia USA

Podľa výskumu GTM bude v období najbližších 4 rokov až 18 amerických štátov inštalovať 1 GW alebo viac čistej energie, čo bude sumárne predstavovať 80% celkových solárnych inštalácií v USA.

Náklady na BOS  znížia cenu celkových nákladov

V roku 2018 budú náklady na BOS („Balance of system cost“ – označenie pre všetky komponenty fotovoltických systémov okrem modulov, ide napr. o vodiče, spínače, kryty, poistky) predstavovať najväčší podiel na nákladoch fotovoltických projektov. Pri vylepšení efektívnosti solárnych systémov, konkrétne vďaka modulom s vyšším výkonom a striedačmi s výkonom 1 500 voltov, sa podarí dosiahnuť  úspory  nákladov BOS mimo nákladov na hardvér, a tak pomôžu solárnej energii byť konkurencieschopnou iným zdrojom výroby energie na svete.

Fotovoltika ako silný konkurent pre uhlie a zemný plyn

Cena solárnej energie je konkurencie schopná cene klasicky vyrábanej energie. Dokonca najbližšie prognózy hovoria, že jej cena bude mať klesajúci charakter. Analytik GTM Research Solar, Ben Attia, však zdôraznil, že pri globálnych solárnych projektoch s nízkou cenou však treba počítať aj s faktom, že ich realizácia trvá dlhú dobu a tieto projekty sú stále nedokončené.

Rozvoj trhu s výkonovou elektronikou

Rastúci trh s výrobou elektrickej energie a zvýšenie zamerania na bezpečnosť spôsobia šírenie technológií výkonovej elektroniky, najmä mikroinvertorov a DC optimalizátorov, ktoré momentálne tvoria iba zlomok meničov na trhu.

Vzrastajúci záujem o uskladnenie energie do solárnych projektov

Podľa informácií z projektu Plán elektrického zdroja 2016 spoločnosti Colorado (dcérskej spoločnosti Xcel Energy), ktorý bol spustený v roku 2017, bolo viac ako 83% ponúk týkajúcich sa OZE, resp. OZE spojených s uskladnením energie. Tieto ponuky sú dôkazom záujmu spoločnosti o solárny skladovací priestor pre energiu.

Útlm amerického solárneho trhu kvôli schváleným dovozným clám
 
Hoci celkové ceny za solárne systémy (vrátane nákladov na mzdy, povolenia, hardvér)  majú klesajúcu tendenciu na celom svete, v USA je cena (aj to v závislosti od štátu) výrazne vyššia ako v iných krajinách OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj). K tomuto vývoju prispelo aj nedávne Trumpovo schválenie dovozných ciel na solárne panely. Analýza spoločnosti GSM Research uvádza, že dovozné clá na solárne moduly a články schválené americkým prezidentom D. Trumpom s cieľom podporiť jeho politiku „Amerika na prvom mieste“ spôsobia v najbližších piatich rokoch 11% pokles fotovoltických zariadení v USA. To bude predstavovať zníženie o 7,6 GW americkej inštalovanej kapacity solárnej energie.

Aj keď solárny trh v tomto roku bude musieť čeliť rôznym spomínaným úskaliam, podľa analytických spoločností ako Greentech Media a IHS Markit, je tento rok pozitívne naklonený rozvoju solárneho svetového trhu a prekročeniu trojcifernej hranice v počte inštalovaných GW čistej energie.

Zdroj: https://www.greentechmedia.com/articles/read/solar-trends-2018-gtm-research#gs.LOiPi9A
            http://news.ihsmarkit.com/press-release/technology/ihs-markit-white-paper-identifies-eight-global-solar-and-energy-storage-mar
            http://news.ihsmarkit.com/press-release/technology/global-solar-photovoltaic-installations-exceed-100-gigawatts-2018-ihs-marki
            https://www.renewableenergyworld.com/articles/2018/03/global-solar-installations-jumped-29-percent-in-2017.html