Harmonogram štátnych dotácií pre rok 2018

Harmonogram štátnych dotácií pre rok 2018

SIEA už zverejnila nový harmonogram kôl štátnych dotácií v rámci projektu Zelená domácnostiam pre zariadenia OZE pre 1. štvrťrok 2018 a tiež informovala o zmenách týkajúcich sa uplatnenia poukážok pre fotovoltické zariadenia.
 
V 1. štvrťroku 2018 budú výhlásené 4 kolá so začiatkom vždy o 15.hod.: 
                23.1. (pre elektrinu - fotovoltické panely, mimo BSK)
                6.2. (pre teplo - slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, mimo BSK)
                27.2. (pre teplo - slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu , BSK) 
                13.3. (pre teplo – výlučne pre kotly na biomasu, mimo BSK) 

Termíny pre 2. štvrťrok 2018:
               10.4. (pre elektrinu - fotovoltické panely, mimo BSK)
               17.4. (pre teplo - slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, mimo BSK)
               22.5. (pre teplo - tepelné čerpadlá a kotly na biomasu, mimo BSK)
               26.6. (pre teplo - slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, mimo BSK)
               7.8. (pre teplo - slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, mimo BSK)
 
 
Dôvodom spustenia väčšieho počtu kôl určených pre teplo, najmä pre kotly na biomasu je, ako uviedla SIEA, venovanie priestoru týmto zariadeniam, keďže doteraz bolo preplatených vyše 24,6 milióna eur z dotácí a iba necelé 2 milióny eur pripadajú na kotly na biomasu.
 
V druhom štvrťroku bude pre teplo vyčlenených vo viacerých kolách 6 350 000 €, ktoré budú určené pre mimobratislavské regióny. Pre elektrinu je plánované ešte jedno kolo určené pre mimobratislavské regióny. Pre fotovoltické zariadenia bude vyčlenených 1 650 000 €. Od júla 2018 by sa mali len dokončovať inštalácie, aby sa stihli využité poukážky preplatiť, nakoľko ku 31.12.2018 má projekt Zelená domácnostiam skončiť. Mometálne však SIEA už pracuje na pokračovaní projektu aj od roku 2019.


 
Od nového roku nastávajú pri dotáciách pre fotovoltické panely dve zmeny
 
Prvou zmenou je nová povinná príloha k žiadosti o preplatenie poukážky pri fotovoltických inštaláciách, a to kópia Oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky. Vyplynulo to z pripomienok distribučných spoločností, že domácnosti ich neinformujú o inštaláciách uvedených do prevádzky. Podľa zákona (v zmysle odseku 6 § 4a zákona č. 309/2009 Z. z.) je povinný výrobca elektriny do 10 pracovných dní od spustenia zariadenia oznámiť túto informáciu distribučnej spoločnosti. V opačnom prípade je prevádzkovateľ distribučnej spoločnosti oprávnený ho odpojiť.  
Kvôli možnosti overenia splnenia tejto oznamovacej povinnosti domácností bol aj na stránke Zelená domácnostiam doplnený do zoznamu podporených inštalácií príslušný kraj.
 
Ďalšou zmenou je zníženie štátneho príspevku pre fotovoltické zariadenia z 1 100 € na 1 000 €. Príspevok sa znížil na prvý inštalovaný kW výkonu fotovoltických panelov o 100 € a to na základe aktualizácie sadzieb podpory podľa cien predložených fotovoltických inštalácií v roku 2017.
 
Ak máte záujem o získanie štátnej dotácie, nečakajte a kontaktujte nás. Naša spoločnosť realizuje projekty na kľúč, v rámci ktorých všetky formality vybavíme za Vás.


 
RODINNÉ DOMY BYTOVÉ DOMY
Zdroj energie Výška dotácie na 1kW inštal. výkonu Max. výška dotácie Výška dotácie na 1kW inštal. výkonu Max. výška dotácie
 Slnečné kolektory   (≤ 20 kW)  500 €  1 750 €  450 €  1 byt = 1 kW
 (> 20 kW)  9 000 €+350 € /kW presahujúci 20 kW  1 byt = 1 kW
 Tepelné čerpadlá  370 €  3 700 €
 Kotly na biomasu  100 €  1 500 €  50 €  1 byt = 7 kW
 Fotovoltika   (≤ 1 kW)  1000 € + bonus za
batérie
 1000 € + 900 €
 (> 1 kW)  1000 € + 900 €/kW
presahujúci 1kW + bonus za batérie
 2350 €+900 €
 Bonus za batérie  180 €  900 €
 
 

Oznámenie o uvedení malého zdroja do prevádzky - ZSD
Oznámenie o uvedení malého zdroja do prevádzky - SSD

Oznámenie o uvedení malého zdroja do prevádzky - VSD

Zdroj: SIEA
         
www.zelenadomacnostiam.sk/