Solárne panely pomáhajú pri problémoch s pitnou vodou

Solárne panely pomáhajú pri problémoch s pitnou vodou

                                                                                                                                                                                                                                                              Zdroj:https://twitter.com/i/web/status/895047494706622466

Ľudia dokážu prežiť bez vody iba 3 dni. To je dôvod, prečo nielen ľudia žijúci v oblastiach, ktoré majú nedostatok vody alebo problém s pitnou vodou, si uvedomujú nevyhnutnosť riešenia tohto veľkého, ak nie najväčšieho svetového problému. Aj vedci sa snažia čoraz naliehavejšie poukazovať na globálne problémy sveta, ktoré je potrebné urgentne riešiť. Prichádzajú s vynálezmi pomáhajúcimi obnoviť ekosystém našej planéty, snažia sa nachádzať alternatívne zdroje energie a uľahčiť život v oblastiach s nepriaznivými podmienkami. K takémuto vynálezu patrí aj zariadenie na získavanie pitnej vody z ovzdušia pomocou solárnych panelov.
 
Cieľom novej technológie je dostať sa z pozície „nedostatku na množstvo vody“, ako  hovorí sám vynálezca inovatívnych hydropanelov Cody Friesen. Spoločnosť Zero Mass, ktorej je Cody Friesen zakladateľom a generálnym riaditeľom dala produktu pomenovanie Source.
 

Zdroj: http://www.dailystar.com.lb/ArticlePrint.aspx?id=421551&mode=print
Myšlienka získavania vody z ovzdušia sa zrodila pred šiestimi rokmi na Arizonskej štátnej univerzite, kde pôsobí C. Friesen  ako profesor inžinierstva a vedecký pracovník riadiaci 11-členný tím zaoberajúci sa výskumom alternatívnej energie.

Víziou Zero Mass je distribuovať svoje panely vyrábajúce čistú a kvalitnú pitnú vodu všade a pre všetkých.
Source sa dajú inštalovať do rôznych inštitúcií ako sú školy, kancelárie, obytné domy. Ich prioritné využitie je však v oblastiach, ktoré trpia nedostatkom pitnej vody. Či už v dôsledku svojej geografickej polohy alebo napríklad v dôsledku ich zničenia prírodnými katastrofami. Takýmito oblasťami sú aj Libanon či hurikánmi zničené Portoriko, kde už niekoľko takýchto panelov bolo nainštalovaných a úspešne funguje. Dokonca panely, ktoré sú nainštalované aj v Arizone, v oblastiach s nižšou vlhkosťou vzduchu, produkujú približne rovnaké množstvo vody ako v mokrých oblastiach. Momentálne sú panely nainštalované už v 8 krajinách.
 

Zdroj: https://medium.com/@CodyFriesen/a-vision-for-democratizing-water-14e7b148527f
Source hydropanely sú určené len pre produkciu pitnej vody. Technológia totiž nie je schopná vyprodukovať dostatočné množstvo vody pre jej bežnú domácu či priemyselnú spotrebu.

Celý systém sa skladá zo špeciálne upraveného solárneho panelu. V strede panelu sa nachádza fotovoltická časť vyrábajúca elektrickú energiu, ktorá celý panel poháňa, vďaka čomu  je celý systém sebestačný. Po bokoch sa nachádzajú panely z porézneho materiálu produkujúce prostredníctvom slnečného žiarenia teplo. V ich vnútri sa nachádza patentovaný materiál, ktorý absorbuje vlhkosť zo vzduchu. Absorbovaná vlhkosť je následne vytiahnutá z panelu na povrch, kde sa premení na vodu. Pod panelom sa nachádza 30 litrová nádrž zachytávajúca túto vodu, ktorá tam z hydropanelu steká. Voda je následne filtrovaná cez minerálny blok, ktorý jej pridá dôležité stopové prvky – vápnik a horčík a upraví hodnotu pH vody na mierne zásaditú. Tým sa zaistí, že voda bude nezávadná a pitná. Pomocou týchto hydropanelov by malo byť možné takto vyrobiť až 5 litrov vody za deň.
 

Zdroj: https://twitter.com/zeromasswater
Celý systém je založený na prepracovanom systéme algoritmov, zdieľaní informácií medzi jednotlivými panelmi so zámerom čo najefektívnejšieho zužitkovania vlhkého vzduchu pre tento účel.
 
Cena Soure je 4 500 amerických dolárov - 2000 dolárov za každý z dvoch panelov a 500 dolárov za inštaláciu. S rozšírením produkcie je aj predpoklad zníženia ich ceny. Otázkou však zostáva návratnosť ceny panelov. Ak vezmeme do úvahy, že dospelý človek ročne vypije okolo 1 000 litrov vody, pričom kupuje balenú vodu, tak návratnosť panelov by mohla byť niečo okolo 5 rokov. U nás, kde máme kvalitnú pitnú vodu priamo z vodovodu, by tieto panely kvôli svojej cene pravdepodobne uplatnenie nenašli (1 000 litrov stojí u nás cca 1,50 eura).
Výrobca uvádza životnosť hydropanelov na 10 rokov. Počas tejto doby by podľa C. Friesena mohli 2 hydropanely pomôcť odstrániť z obehu až 70 000 plastových fliaš.
 

Zdroj: https://inhabitat.com/new-source-solar-panels-pull-clean-drinking-water-from-the-air/zero-mass-water-source-unit-in-ecuador-by-duke-energy-2/
Zdroj: https://www.zeromasswater.com/category/zeromasswater/
         https://www.forbes.com/sites/miguelhelft/2017/11/15/meet-zero-mass-water-whose-solar-panels-pull-drinking-water-from-the-air/#1097deec370e
         https://techbox.dennikn.sk/zero-mass-solarne-panely-vytvarajuce-pitnu-vodu-zo-vzduchu/
         https://www.theverge.com/2017/11/28/16690042/zero-mass-solar-panel-harvesting-clean-drinking-water-next-level

         https://www.startitup.sk/inovativne-solarne-panely-nasli-dalsie-vyuzitie-dokazu-vyrobit-aj-pitnu-vodu/