Vyhodnotenie jesenných kôl štátnych dotácií pre OZE

Vyhodnotenie jesenných kôl štátnych dotácií pre OZE

Jesenné kolá pre získanie štátnych dotácií z projektu Zelená domácnostiam boli určené pre mimobratislavské regióny a prebehli 19.9.17.10.2017 pre teplo (slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu). Pre elektrinu (fotovoltické panely) prebehlo jedno kolo a to 10.10.2017. Všetky kolá boli spustené iba v konkrétny deň so začiatkom vždy o 15.hod. Uzatvorené a vyhodnotené boli do niekoľkých minút od spustenia.

Pre 15. kolo bolo vyčlenených 2 000 000 € a odhadovaných bolo 980 poukážok. Domácnosti pre výrobu tepla získali v tomto kole až 1017 poukážok a to do necelých 10 minút od spustenia. Z tohto celkového počtu získaných poukážok bolo 467 určených pre slnečné kolektory, 318 pre tepelné čerpadlá a 232 pre kotly na biomasu.

16. kolo určené pre zariadenia vyrábajúce elektrinu, teda pre fotovoltické panely, bolo vyhlásené 10.10. 2017. Pôvodne bolo odhadovaných 348 poukážok a alokácia pre toto kolo bola 950 000 €. Kolo bolo uzatvorené po viac ako 5-tich minútach s celkovým počtom poukážok 328.  Iba 95 poukážok zo všetkých boli fotovoltické panely v systéme On grid, teda bez akumulácie.

Posledné tohoročné, 17.  kolo, v ktorom bolo možné získať štátny príspevok pre zariadenia využívajúce OZE prebehlo 17.10.2017.  Určené preňho  bolo 1 250 000 € a odhadovaných 612 poukážok. V 7. minúte bolo kolo uzatvorené s výsledkom 616 poukážok, z čoho 263 boli príspevky pre slnečné kolektory, 217 pre tepelné čerpadlá a 136 pre kotly na biomasu.

Pre každé z týchto kôl platí, že žiadatelia, domácnosti musia do jedného mesiaca od vydania tieto poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Aby bolo možné poukážky preplatiť, vybrané zariadenia musia byť nainštalované do 3 mesiacov.

Projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA)  Zelená domácnostiam na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach sa začal v roku 2015 s celkovým rozpočtom 45 mil. eur. Doposiaľ už bolo preplatených viac ako 21,6 mil. eur a k dispozícií sú už ďalšie poukážky za cca 4,7 mil. eur. Pre budúcoročné kolá tak ostane cca 12 miliónov pre mimobratislavské regióny a 720-tisíc eur pre bratislavský samosprávny kraj.

Nový harmonogram kôl štátných dotácií pre OZE zverejní SIEA do konca roka 2017. Keďže v roku 2018 pilotný projekt Zelená domácnostiam končí, kolá SIEA plánuje vyhlásiť v 1. polroku 2018. Momentálne SIEA už pracuje na pokračovaní projektu aj od roku 2019.
 
Zdroj: SIEA
          www.zelenadomacnostiam.sk/